Tuesday, 26/05/2020 - 04:47|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
 • Nguyễn Thị Kiều Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CT Công đoàn-Phó Bí Thư Chi Bộ
  • Điện thoại:
   0977349278
  • Email:
   nguyenthikieunuong.c2ka@gmail.com
 • Phạm Hồng Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Email:
   phamhongnhi.c2ka@gmail.com
 • Huỳnh Ái Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Email:
   huynhaiquoc.c2ka@gmail.com
 • Trương Tố Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Điện thoại:
   01693361208
  • Email:
   truongtoquynh.c2ka@gmail.com
 • Đào Phú Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0977213545
  • Email:
   daophucuong.c2ka@gmail.com
 • Nguyễn Hoàng Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0984617494
  • Email:
   nguyenhoangson.c2ka@gmail.com
 • Ngô Thành Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   01674184888
  • Email:
   ngothanhtan.c2ka@gmail.com
 • Quách Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0934150712
  • Email:
   quachvanminh.c2ka@gmail.com
 • Nguyễn Văn Kiệt
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0982064759
  • Email:
   nguyenvankiet.c2ka@gmail.com
 • Trần Thanh Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   01662852889
  • Email:
   tranthanhhuy.c2ka@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 05 : 243
Năm 2020 : 1.156