Thứ sáu, 05/06/2020 - 11:03|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"

Trường THCS Kế An tổ chức Hội Thi kể chuyện TGDDHCM