Friday, 05/06/2020 - 09:25|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"

“Tuổi Trẻ Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh”

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ kế hoạch số 402/KH-BGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo( GDĐT) về việc tổ chức cuộc thi   “Tuổi Trẻ  Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh” năm 2019

      Căn cứ Quyết định số 1328/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ GDĐT về việc ban hành thể lệ cuộc thi  “Tuổi Trẻ  Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh” năm 2019

      Nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05/CT-tư ngày 15/05/2016 của Bộ Chính Trị, tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh( 1969-2019) theo Hướng dẩn số 90-HD/BTGTW ngày 10/04/2019 của Ban Tuyên Giáo Trung ương và Kỷ niệm các ngày lể lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2019, Đồng thời, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thói về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ Tự diển biến”, “ tự chiển hóa” tronh nội bộ.

     Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng triển khai Cuộc thi “Tuổi Trẻ  Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh” năm 2019 do Bộ GDĐT tổ chức

  1. Đối tượng tham gia: Tất cả BGH, GV, CNV đều tham gia
  2. Hình thức thi, cách thức đăng ký

-Thí sinh dự thi làm bài trắc nghiệm trực tiếp trên trang điện tử “ http://hocvalamtheobac.vn

- Thí sinh đăng ký tạo tài khoản trực tuyến trên trang điện tử của Cuộc thi:

http://hocvalamtheobac.vn” từ 09h00 ngày 27/5/2019

3.Thời gian tổ chức, các vòng thi và cách thức đăng ký.

- Thời gian tổ chức: thời gian thi trắc nghiệm cá nhân: Từ 10h00 ngày 05/6/2019 đến 22h00 ngày 06/10/2019.

* Đợt 1: Từ 10h00 ngày 05/6/2019 đến 22h00 ngày 31/7/2019.

1

Thầy Nguyễn Văn Kiệt

2

Thầy Hồ Văn Thơ             

3

Cô Trần Thị Mai

4

Cô Nguyễn Thị Kiều Nương

5

Thầy Trần Thanh Liêm

6

Thầy Lê Văn Lẹ

7

Thầy Lê Quốc Khánh

8

Thầy Quách Văn Minh

9

Thầy Tô Văn Em

10

Thầy Lý Thảo

11

Cô Lữ Thị Thanh Thúy

12

Thầy Phan Minh Hải

13

 Thầy Nguyễn Thanh Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đợt 2: Từ 9h00 ngày 05/8/2019 đến 22h00 ngày 15/9/2019. 

14

Thầy Trần Thanh Huy

15

Cô Trương Tố Quỳnh

16

Thầy Trương Văn Dũng

17

Thầy Nguyễn Hoàng Sơn

18

Cô Đoàn Thị Loan

19

Thầy Đỗ Văn Tuấn

20

Cô Lữ Thị Cẩm Viên

21

Cô Tăng Thị Hồng Cẩm

22

Thầy Huỳnh Ái Quốc

23

Thầy Trần Văn Mến

24

Cô Phạm Hồng Nhi

25

Cô Lê Thanh Tuyền

26

Thầy Đào Phú Cường

27

Cô Cao Thị Ngọc Đoan

28

Cô Lê Thị Phương Mai

* Đợt 3: Từ 9h00 ngày 23/9/2019 đến 22h00 ngày 06/10/2019. 

29

Bà Nguyễn Thị Cẩm Liên

30

Thầy Ngô Thành Tân

31

Cô Nguyễn Thị Hồng Hiền Yến

32

Thầy Lê Văn Cường

33

Thầy Huỳnh Kim Tùng

34

Cô Đỗ Thị Phương Linh

35

Thầy Nguyễn Phúc Lai

36

Thầy Nguyễn Văn Lập

37

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

38

Thầy Nguyễn Văn Lào

39

Thầy Trịnh Văn Nam

40

Cô Sơn Ngọc Minh Tâm

*Vòng Bán Kết: Từ 9h00 ngày 14/10/2019 đến 22h00 ngày 20/10/2019.

*Vòng Chung kết xếp hạng: dự kiến tổ chức ngày 01/11/2019.

   Qua cuộc thi “Tuổi Trẻ  Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh” năm 2019 đa số thầy cô thi theo kế hoạch và kết quả vượt kế hoạch đã giao.Tìm hiểu tốt về Tuổi Trẻ  Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh

STT

            Họ Và Tên

   Điểm

1

Thầy Nguyễn Văn Kiệt

190

2

Thầy Hồ Văn Thơ             

100

3

Cô Trần Thị Mai

110

4

Cô Nguyễn Thị Kiều Nương

100

5

Thầy Trần Thanh Liêm

110

6

Thầy Lê Văn Lẹ

130

7

Thầy Lê Quốc Khánh

100

8

Thầy Quách Văn Minh

120

9

Thầy Tô Văn Em

140

10

Thầy Lý Thảo

120

11

Cô Lữ Thị Thanh Thúy

110

12

Thầy Phan Minh Hải

110

13

Thầy Nguyễn Thanh Minh

130

14

Thầy Trần Thanh Huy

100

15

Cô Trương Tố Quỳnh

140

16

Thầy Trương Văn Dũng

100

17

Thầy Nguyễn Hoàng Sơn

140

18

Cô Đoàn Thị Loan

100

19

Thầy Đỗ Văn Tuấn

100

20

Cô Lữ Thị Cẩm Viên

100

21

Cô Tăng Thị Hồng Cẩm

130

22

Thầy Huỳnh Ái Quốc

110

23

Thầy Trần Văn Mến

130

24

Cô Phạm Hồng Nhi

140

25

Cô Lê Thanh Tuyền

120

26

Thầy Đào Phú Cường

140

27

Cô Cao Thị Ngọc Đoan

140

28

Cô Lê Thị Phương Mai

100

29

Bà Nguyễn Thị Cẩm Liên

160

30

Thầy Ngô Thành Tân

140

31

Cô Nguyễn Thị Hồng Hiền Yến

150

32

Thầy Lê Văn Cường

130

33

Thầy Huỳnh Kim Tùng

100

34

Cô Đỗ Thị Phương Linh

100

35

Thầy Nguyễn Phúc Lai

130

36

Thầy Nguyễn Văn Lập

110

37

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

160

38

Thầy Nguyễn Văn Lào

100

39

Thầy Trịnh Văn Nam

150

40

Cô Sơn Ngọc Minh Tâm

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết thúc cuộc thi  có 40/40 giáo viên tham gia đạt yêu cầu 100% 

 

Tác giả: Thầy Trần Thanh Huy
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 11
Tháng 06 : 82
Năm 2020 : 1.335