Friday, 05/06/2020 - 11:05|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"

Giáo dục kỷ luật tích cực và nâng cao kỹ năng lồng ghép giới trong quản lý giáo dục học sinh

- Thực hiện kế hoạch 1282/KH-SGDĐT ngày 25/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn Giáo dục kỷ luật tích cực và nâng cao kỹ năng lồng ghép giới trong quản lý, giáo dục học sinh của giáo viên chủ nhiệm ở trường phổ thông.

- Để trang bị cho giáo viên và giáo viên chủ nhiệm kiến thức, kỹ năng sử dụng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực trong trường phổ thông, thay đổi quan niệm về kỷ luật đối với học sinh, tích cực sử dụng các biện pháp kỷ luật tích cực trong quá trình giáo dục.

- Nâng cao kiến thức, kĩ năng lồng ghép các thông tin về giới, bình đẳng giới, chống phân biệt đối xử trên cơ sở giới cho giáo viên và giáo viên chủ nhiệm trong hoạt động quản lý, giáo dục học sinh ở trường phổ thông nhằm xóa bỏ định kiến giới trong giáo dục phổ thông, phát huy tối đa tiềm năng của học sinh để không bị cản trở bởi định kiến giới và phân biệt đối xử về giới; đồng thời tuyên truyền, triển khai thực hiện việc đổi mới giáo dục phổ thông đến tất cả giáo viên của trường một cách đồng bộ, hiệu quả.

- Phân tích các nguyên tắc lựa chọn kỹ năng sống để giáo dục cho học sinh, góp phần phòng, chống bạo lực học đường.

Trên cơ sở Trường THCS Kế An xây dựng kế hoạch triển khai nội dung Giáo dục kỷ luật tích cực và nâng cao kỹ năng lồng ghép giới trong quản lý, giáo dục học sinh với thành phần và thời gian như sau :

Thành phần dự : Toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường.

Thời gian : Một buổi, chiều ngày thứ năm (19/9/2019)

Giáo viên triển khai:

- Thầy Nguyễn Văn Lập : triển khai nội dung:

+ Sử dụng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực trong trường trung học cơ sở.

+ Bồi dưỡng về kĩ năng sống và các vấn đề xã hội;

+ Một số vấn đề liên quan đến bạo lực học đường.

- Cô Nguyễn Thị Hồng Hiền Yến triển khai nội dung:

+ Nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới, chống phân biệt đối xử trên cơ sở giới cho giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học cơ sở;

+ Nâng cao kỹ năng lồng ghép giới trong quản lý, giáo dục học sinh.

Kết quả :Có 100% giáo viên, nhân viên về dự, góp phần tạo cho buổi tập huấn đạt chất lượng, hiệu quả.

Tác giả: Thầy Nguyễn Văn Lập
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 11
Tháng 06 : 84
Năm 2020 : 1.337